Nawozy z importu

/Nawozy z importu
Nawozy z importu2017-09-03T15:48:11+02:00
W swojej ofercie posiadamy następujące produkty

 

Sól potasowa granulowana

Sól potasowa granulowana jest nawozem przedsiewnym. Zaleca się stosowanie minimum 2-3 tygodnie przed wysiewem roślin uprawnych oraz zmieszanie go z warstwą uprawną na głębokość do 20 cm. Dotrzymanie wcześniejszego terminu wysiewu soli potasowej pozwoli na wymycie części chloru z tej warstwy gleby, w której rozwijają się podstawowe części systemu korzeniowego rośliny uprawnej. Na użytki zielone stosujemy przed rozpoczęciem wegetacji po pierwszym pokosie a w przypadku pastwisk nie później jak trzy tygodnie przed rozpoczęciem wypasu dzieląc całą dawkę potasu co najmniej na dwie części. Wielkość dawki nawozów potasowych zależy od kilku czynników. Są to wymagania pokarmowe roślin, zasobność gleby w potas przyswajalny oraz wielkości spodziewanego plonu. Zalecane dawki soli potasowej należy uzupełniać nawozami fosforowymi i azotowymi w stosownej wielkości i czasie przewidzianej dla danej uprawy.

Fosforan amonu

Fosforan amonu jest odpowiednim nawozem do wszystkich rodzajów gleb, z wyjątkiem bardzo kwaśnych i o odczynie wyraźnie zasadowym. Może być stosowany do nawożenia większości roślin w uprawie polowej i na użytkach zielonych. Fosforan amonu stosuje się przedsiewnie, należy go wysiewać pod pług, kultywator lub bronę i przestrzegać równomiernego rozsiewu na polu.

Fosforan amonu jest produktem wybitnie czystym – zawiera śladowe ilości metali ciężkich!

Nawozy NPK o różnych składach

Nawozy mineralne zliczane do trójskładnikowych. Wszystkie tej klasy nawozy zawierają azot, fosfor i potas w postaci przyswajalnej przez rośliny.